Kontakta oss
Gröningen förskola: 040-6158052
Månen: 0762181232
Solen: 0722707427

Rektor
Martina Björkstrand Veysel
0707948897
mail: mail@barnomsorgenimalmo.com

Öppettider:
Mån-fre: 06:15-18:30
Stängt under helger och röda dagar.

Besöksadress
Ramelsväg 123-125
213 68 MalmöGröningens förskola

Förskolan följer de mål och riktlinjer som anges i vår läroplan, Lpfö 98/10. Vidare följer vi de krav som ställs från övriga myndigheter som exempelvis förskoleförvaltning, brandmyndigheten och miljöförvaltningen.
Förskolan har två avdelningar med sammanlagt 34 barn. På avdelningen Månen går förskolans yngre barn i åldrarna 1-3 och på avdelning Solen går förskolans äldsta barn i åldrarna 3-6.

Förskolan arbetar för att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Förskolan utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.
Vi värnar om vår hälsa och vår miljö. Vi arbetar med Grön Flagg. Grön Flagg är ett miljöarbete för hållbar utveckling.
Maten som barnen erbjuds lagas på förskolan av vår kock. Det används endast livsmedel av bästa kvalitét och endast halalslaktat kött.

Månen
På avdelning Månen är barnen mellan 1-3 år gamla. På avdelningen arbetar vi med trygghet och att alla barnen ska känna förtroende för personal, barn och lokaler. Här lägger vi grunden för barnens utveckling och lärande.
Vårt fokus är språkutveckling, värdegrundsarbete, matematik, natur och miljö.
Vi lägger stor fokus vid det dagliga samtalet för att främja barnens språkutveckling. Barnen har visat intresse för matematiska lekar, så vi ägnar mycket tid åt att räknar barn, klossar och djur,vi pratar om lägesord(över, under, bakom),vi hoppar på ett ben för att sedan hoppa på två ben, vi övar talbegrepp( första, andra, tredje) Skapande verksamhet är en del av vårt dagliga arbete. Vi erbjuder barnen olika material att utforska och skapa med.

Solen
På Solen är barnen i åldrarna 3-5.
På vår avdelning sprider vi glädje och lägger grunden för ett livslångt utveckling och lärande.
Vi arbetar med barns inflytande och delaktighet genom att materialet är tillgängligt och synligt för barnen att själva ska kunna välja vad de vill leka med. Vi har olika hörnor på avdelningen där vi arbetar koncentrerat med matematik, språk, natur, teknik och start i mindre grupper.
Vi är ute dagligen och utforskar vår närmiljö.

NYHETER